sobota, 30 grudnia 2023

 

"Witajmy 2024 rok z otwartymi głowami i optymizmem. Niech ten rok przyniesie Wam wiele zdrowia, miłości i uśmiechu."💝

sobota, 9 grudnia 2023

Jeden dzień...

 Ba­ra­nią czap­kę na­ci­snął na uszy

I wy­szedł w pole. Milcz­kiem przy­wi­ta­ły

Upior­ne świer­ki Mróz siar­czy­sty, bia­ły;

Pod jego sto­pą su­chy śnieg się kru­szy. (Jan Kasprowicz)
Zgnie­wa­ny idzie Mróz. Chce ściąć od­de­chem

Moc, któ­ra pły­nie, kaj­da­nom da­le­ka.

Zgiął się na brze­gu, po­wiał lo­dem. W le­sie

Za­mar­ły drze­wa. Lecz szu­mią­ca echem

Wiecz­no­ści, w taj­niach gór zro­dzo­na rze­ka

Hymn swój, wciąż żywy, w dal mie­sięcz­ną nie­sie. (Jan Kasprowicz)


poniedziałek, 4 grudnia 2023

Zimowe migawki.

                   Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!

       Szczy­pie w nosy, szczy­pie w uszy

      Mroź­nym śnie­giem w oczy pró­szy,

         Wi­chrem w polu gna!

          Na­sza zima zła! (M. Konopnicka)

No i kto przewidywałby, że taka prawdziwa zima przyjdzie i to już w listopadzie. Jestem ciekawa kiedy odejdzie? Póki co dzisiaj rano było u mnie -12, teraz pokazuje się słońce. Chciałabym pokazać Wam migawki z moich okolic.           Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!

           Płach­ta na niej dłu­ga, bia­ła,

           W ręku ga­łąź oszro­nia­ła,

             A na ple­cach drwa...

             Na­sza zima zła! (M. Konopnicka)
            Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!

A my jej się nie bo­imy,

Da­lej śnież­kiem w ple­cy zimy,

Niech pa­miąt­kę ma!

Na­sza zima zła! (M. Konopnicka)